Beddentekort GGZ Langdurige zorg / Ambulant

De politiek moet dringend aandacht besteden aan de ambulantisering in de GGZ, vindt het Landelijk Platform GGz , waar ook Ypsilon bij aangesloten is. Vorige week verscheen een tussenrapportage van het Trimbos-instituut over de stand van zaken van de ambulantisering na alle veranderingen in het zorgstelsel. De resultaten zijn zorgwekkend. Net als de reactie van minister Schippers op het rapport, die volgens het LPGGz iedere visie en gevoel van urgentie mist.

De belangrijkste bevindingen van het Trimbos-instituut gaan over de afbouw van bedden in de GGZ, de zorg naar de gemeenten en het gebrek aan structuur en regie.

Die afbouw van bedden in instellingen en RIBW’s is in volle gang, maar de opbouw van intensieve zorg in de thuissituatie stagneert of gaat zelfs achteruit. Er is wel vernieuwing in de vorm van zorg thuis (FACT-teams) en ontwikkeling van herstel-faciliterende zorg met inzet van ervaringsdeskundigen. Maar deze vernieuwing gaat traag en zou een veel nadrukkelijker impuls zou moeten krijgen.
Volgens Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter is dit een gevolg van de ‘dramatische keuze’ van de beleidsmakers om wel vast te leggen wat je afbouwt, maar niet wat je aan alternatieven opbouwt.

Over de zorg die naar gemeenten is gegaan zegt het Trimbos-instituut niet veel. Er is nog weinig aandacht en beleid voor ondersteuning bij persoonlijk en maatschappelijk herstel. Al zijn er wel enkele gemeenten die hierin juist voorop lopen.

Door alle veranderingen in het zorgstelsel is een zeer complex speelveld ontstaan in de GGZ met grote risico’s op versplintering en afwenteling. Slechts in een zeer beperkt aantal regio’s werken zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en cliëntenorganisaties structureel samen. Een meerderheid van de centrumgemeenten is ook niet van plan om een gezamenlijke regiegroep in te stellen.

Het LPGGz vindt de reactie van minister Schippers op het Trimbos-rapport teleurstellend. De minister verwijst voor de regionale samenwerking naar het plan van aanpak ‘verwarde personen’. Maar dat plan geeft geen antwoord op de vraag wie een doorbraak kan forceren als in een regio de noodzakelijke intensivering en vernieuwing in de ambulante zorg niet tot stand komt.

Bron: Ypsilon